Su Gazetinu, chenàbura 24 de maju de su 2024

Cantu costant is mensas de is iscolas in Sardigna? – S’assòtziu Cittadinanzattiva incoronat s’ìsula nostra comente a sa regione cun is mensas de iscola prus a baratu. 61 e 65 èuros est su chi una famìllia sarda at ispesu in mèdia in s’annu de iscola chi est acanta de acabbare pro sa mensa de unu fìgiu iscritu in s’iscola de sa pipiesa e in cussa primària, a cunfrontu cun is 85 èuros de sa mèdia natzionale. A livellu natzionale, sa crèschida cunforma a su 2022/2023 est istada in mèdia de prus de su 3%, cun diferèntzias dae unu logu a s’àteru: in Sardigna sa crèschida est de su 3,50%.

Est su chi nde essit a pìgiu dae su de VII Iscrucullos in contu de is mensas de iscola, in ue Cittadinanzattiva at pigadu in cunsideru is tarifas de totu e is 110 cabu-logos de provìntzia siat pro s’iscola de sa pipiesa, siat pro s’iscola primària. In sa pàgina web ufitziale si-ddoe agatant totu is datos de s’iscrucullu.

Sa famìllia de riferimentu pro fàghere custa indàgine est formada dae tres persones (babbu, mama e unu fìgiu), cun unu rèdditu brutu de € 44.200

Fonte: Link Oristano


Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna 

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it 

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie